คำถาม 1

เมื่อสั่งกะเพราหมูสับ
แต่ดันได้กะเพราไก่มา...
กำลังวิเคราะห์ลักษณะนิสัย...